s

Kurumsal


İnsan Kaynakları

1950’li yıllardan beri hizmet sektöründe olan bizler için en önemli şey, gelişimleri ve memnuniyetleri artırmak ancak bunu çalışanlarımızla birlikte verimli çalışma platformlarında gerçekleştirebilmektir.

Ana hedefimiz ise içerisinde yer aldığımız sektörlerin tamamında büyüyerek gelişirken mevcut ve yeni insan kaynağı gücümüz ile rekabetteki etkinliğimizi arttırmaktır.

İnsan Kaynakları Departmanı olarak grubumuza katma değer sağlayacak çalışma arkadaşlarını seçerken, hızlı adapte olabilecek, yaratıcı, işe olan bağlılığı yüksek kişileri arıyoruz.