s

Kurumsal


Politikalarımız

Baksan A.Ş. olarak; kullanıcı odaklı çözümleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın her talebini ayrı bir proje gibi ele alıyor ve müşteri beklentilerinin de üzerine çıkarak sektöre özel çözümler sunuyoruz.

65 yılı aşan deneyimimizle Ar-Ge alanında sürekli yatırımlar yaparak gelişen, dünyadaki sektörel yenilikleri takip eden ve güncel teknolojiler kullanarak faaliyet gösterdiği alanlara yön vermeye devam eden bir işletme olmaya çalışıyoruz.

Baksan A.Ş.’nin vizyon, misyon, ilke ve değerleri doğrultusunda, paydaşlarımızla aramızda oluşan güven bağını geliştirerek sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaçla faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yöneterek;

ÇALIŞAN GÜVENLİK POLİTİKASI


Güvenlik, her zaman önceliğimizdir. Baksan A.Ş. bünyesinde bulunan güvenlik konseyimiz, kaza ve acil durumlara karşı oluşturduğu faaliyetler ile güvenlik politikamızı destekliyor. Tehditlerin önceden algılanması amacıyla mutlaka her personelimizin eğitim görmesini sağlıyor; kritik noktada çalışan personellerimizin eğitimi ve çalışma esaslarını, prosedür ve talimatlarla ayrıca belirliyoruz. Güvenliğimiz ile ilgili açık noktaları ilgililere bildiren personellerimiz bu konu ile ilgili ödüllendiriliyor.

Çalışan güvenlik politikamız her yıl gözden geçirilerek, gerekli değişiklikler yapılıyor ve böylece sürekli iyileştirme sağlanarak güvenlik politikamız güçlendiriliyor.

ÇEVRE POLİTİKASI


Küreselleşmenin arttığı, endüstri ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda, üretimin ve beraberinde tüketimin artması, doğal kaynakların hızla tükenmesine, iklim değişikliğinin çevre ve canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin artmasına ve geri dönüşümü mümkün olmayan tahribatlara yol açmasına sebep olmaktadır.

Topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak, ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına uygun üretim faaliyetleri gerçekleştiriyor ve yaşam döngüsüne pozitif katkı sağlayacak ürünler tasarlıyoruz. Bunun yanı sıra emisyon vb. durumlardan kaynaklı çevreye istemsiz olarak verdiğimiz zararları bir nebze de olsa telafisini sağlayabilmek adına sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


En değerli varlığımızın çalışanlarımız olduğu bilinciyle, yasal ve insan hakları standartları çerçevesinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlıyor, risk analizleri yaparak risklerin önceden belirlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını ve risk düzeyinin en aza indirilmesini sağlıyoruz.

KALİTE POLİTİKASI